Muleåsen

Meld forkjøpsrett

 
Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Muleåsen borettslag. Søknaden er ikke bindende før en eventuell kjøpekontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.

Frist for å melde forkjøpsrett er torsdag 20. mai klokken 12.00.

    Medlem i PBBL
    JaNei    Ønsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):